Konfidencialitāte

1. Reģistrējoties vai iepērkoties šajā vietnē, Klients par sevi sniedz šādu informāciju:

2. Klienta sniegto informāciju Pārdevējs izmanto:

3. Pārdevējam ir tiesības nosūtīt Klientam reklāmas un informatīvo paziņojumu. Ja Klients nevēlās saņemt no Pārdevēja šāda satura paziņojumus, viņš var nosūtīt attiecīgu paziņojumu ar elektronisko pastu veikala administratoram.

4. Pārdevējs apņemas neizpaust no Klienta saņemto informāciju. Par pārkāpumu netiek uzskatīta informācijas par Klientu nodošana aģentiem un trešajām personām, kuras darbojas saskaņā ar Pārdevēju noslēgto līgumu ar nolūku izpildīt saistības pret Klientu.

5.
Katram reģistrētajam lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus lietotāj konta piekļuves datus.

6. Pārdevējs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, izdzēst vietnē reģistrēto lietotāju kontus, kā arī ierobežot vai liegt pieeju interneta veikalam, pie tam šādā gadījumā nenesot nekādu atbildību par to.